پروانه بهره برداری۱۳۹۸-۹-۲۲ ۱۰:۱۰:۰۷ +۰۰:۰۰

پروانه بهره برداری چیست ؟

پروانه بهره برداری مجوزی است که  واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، از قبیل  تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان را برای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده است ، صادر می گردد .

مراحل اخذ پروانه بهره برداری

ماده ۱: كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز ، و نیز توليد آزمايشي را انجام داده باشند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس بوده و يا نباشند، با رعايت اين دستورالعمل های جاری ،مي توانند پروانه بهره برداری دريافت دارند.

تبصره ۱: توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با توليد محصولات ، و توليد محصول در يك دوره زمانی مشخص و به صورت انبوه مي باشدکه ت