مراحل اخذ پروانه بهره برداری۱۳۹۸-۹-۲۲ ۱۰:۳۴:۰۰ +۰۰:۰۰

مراحل اخذ پروانه بهره برداری

با راه اندازی سامانه بهین یاب در وزارت صنعت معدن تجارت ، فرآیند سرمایه گذاری از جمله صدور مجوزهای مذکور از طریق این سامانه به نشانی http://behinyab.ir  صورت می پذیزد. به علاوه می توان کلیه اطلاعات مربوط به حوزه سرمایه گذاری در صنعت ، معدن و تجارت اعم از وضعیت پروژه ها و طرح ها، معافیت های گمرکی و …را نیز از طریق همین سامانه رصد و پیگیری نمود.
بدین ترتیب مراحل اخذ پروانه بهره برداری عبارت است از:
_ ثبت نام  در سامانه بهین یاب
_ ثبت تقاضا و اطلاعات و تکمیل پرسشنامه در سامانه بهین یاب توسط متقاضی
_  بررسی تقاضای متقاضی توسط سازمان و ارجاع به کارشناس مربوطه
_ بازدید کارشناس مربوطه از واحد تولیدی (در این مرحله ، چنانچه تقاضا مورد موافقت قرار گیرد،کارشناس مربوطه از واحد تولیدی بازدید نموده و نسبت به ظرفیت سنجی  و تطبیق آن با طرح اولیه و آیین نامه های مربوطه اقدام می نماید .)
_ استعلام از سازمان های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست ، شرکت شهرکهای صنعتی ، سازمان غذا دارو و …
_ صدور پروانه بهره برداری