مدارک لازم برای اخذ پروانه بهره برداری حقیقی۱۳۹۸-۹-۲۲ ۱۰:۲۴:۲۷ +۰۰:۰۰

مدارک لازم برای اخذ پروانه بهره برداری ( حقیقی)

1.تکمیل فرم ها و مدارک لازم برای اخذ پروانه بهره برداری در سامانه بهین یاب
2.تصویر یا کپی کارت ملی شخص
3.تصویر کلیه مدارک اخذ زمین
4.اسناد مالکیت زمین محل استقرار در شهرک صنعتی و یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری در شهرکهای صنعتی
5.اعتبار داشتن جوازتاسیس برای ملک مورد نظر به نام شخص
6.تصویر پایان کار ساختمانی (از شرکت شهرکها)
7.کپی از قرارداد خرید انشهابهای آب و برق
8.کپی فاکتور خرید ماشین آلات و لیست ماشین ماشین آلات مستقر در واحد تولیدی
9.لیست محصولات و مقدار تولید هر یک
10.نحوه چیدمان ماشین آلات در کارخانه
11.پرداخت 10 هزار تومان حق تمبر مالیاتی برای اخذ پروانه بهره برداری
12.تامین امکانات لازم برای تولید آزمایشی برای اخذ پروانه بهره برداری